Bitcoin vrednost danes


bitcoin vrednost danes

razprenem omreju, kjer jih nihe ne more goljufivo spremeniti. Ceno bitcoinu doloa ponudba in povpraevanje. No, o tem vam govorim! Kaj potrebujem, da lahko zanem rudariti?bitcoin vrednost danes

Evro je razdeljen na 100 cents.
Bitcoin je bil nazadnje posodobljen.

Ni bannih poitnic; ni meja; ni vsiljenih omejitev. Noben posameznik ali posamezna organizacija ne more manipulirati z bitcoinom, ker je protokol kriptografsko varen. Ker bitcoin pravilno deluje samo, e obstaja strinjanje med veino uporabnikov, je lahko doseganje sprememb v protokolu zelo teavno, saj zahteva, da spremembe zavestno sprejme veina uporabnikov in preostali nimajo druge izbire, kot da jim sledijo. Kaka bogata ustanova bi lahko investirala v nabavo strojne opreme za rudarjenje bitcoinov in bi tako s forex news live video pridobitvijo veine raunalnike moi v omreju lahko blokirala ali stornirala nekatera nedavna tuja nakazila. Za uporabo bitcoina bodo nedvomno veljale podobne uredbe, kot e veljajo za obstojee finanne in plailne sisteme, in z uporabo bitcoina se najbr ne da izogniti finannim preiskavam. Trgovci zlahka doseejo nove trge, kjer plailne kartice niso na voljo ali pa je stopnja goljufij s karticami previsoka. Kot poroajo tuji mediji, so tovrstne valute e vedno delene mnogo kritik strokovnjakov na podroju financ. Preglednost in nevtralnost, vsi podatki glede denarne zaloge bitcoinov in nakazil so javno dostopni v verigi blokov in vsakdo jih lahko vidi, preveri in uporabi kadarkoli, v realnem asu. Z bitcoinom je mogoe plaevati na spletu in v fizinih trgovinah ravno tako kot s katerokoli drugo obliko denarja. Prav tako so mi govorili, da je to nateg in e marsikaj drugega.


Sitemap